Coaching Superwizje

Coaching

Coaching dedykowany kadrze zarządzającej i liderom biznesu

Procesy coachingu są prowadzone w oparciu o modele: TGROW, PRACTICE, model R. Dilts’a oraz zweryfikowane naukowo metody coaching psychology (Evidence-Based Coaching).

Proces coachingu zaczyna się od pogłębionej analizy potrzeb coachingowych w oparciu o spotkanie z przedstawicielami Sponsora procesu coachingowego (przedstawiciele firmy) oraz spotkanie bezpłatne z klientem procesu.

Proces rozpoczna się od podpisania trójstronnego kontraktu Sponsor – Klient – Coach, w którym określone są:

  • cele organizacji/klienta
  • zasady organizacyjne procesu (ilość sesji, miejsce spotkań, warunki finansowe)
  • zasady etyczny (np. zasady poufności)
  • inne ważne dla procesu coachingu elementy

Sesja coachingowa trwa 90 minut

Ilość sesji w procesie ustalana jest indywdiualnie (najczęściej od 5-10 sesji).

Przerwy międzysesyjne – 2-3 tygodnie dedykowane są wprowadzaniu zmian w codzienne życie, realizacji zadań i wyzwań międzysesyjnych. W okresie międzysesyjnym – coach jest w stałym kontakcie z klientem (telefonicznym, mailowym).

Ewaluacja

Ewaluacja procesu coachingu prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w kontrakcie.

Umów się na bezpłatne spotkanie:

dr Anna Syrek-Kosowska 📞 +48 501.053.253

Superwizja coachingu

Dla coachów, trenerów i liderów.
"Superwizja coachingu to proces Super-Wizji własnej pracy coachingowej w relacji partnerskiej z osobą o dużym doświadczeniu zarówno w prowadzeniu coachingu jak i superwizji działań rozwojowych (coaching, terapia, szkolenia), której celem jest analiza własnej pracy z różnych perspektyw: relacji z klientami, stosownych narzędzi i technik, zasobów i ograniczeń coacha, klienta, superwizora, systemu w celu głębszego zrozumienia istoty własnej pracy, aby efektywnie rozwijać klientów i siebie samego w kontekście indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym"
dr Anna Syrek-Kosowska
(Pierwsza Polka - Superwizor Coachingu-dyplom i akredytacja Coaching Supervision Academy(UK)- accredited by EMCC, approved by ICF)

Superwizja dla Coachów, Trenerów, Liderów

Superwizja coachingu

Efektywna praca  z klientami w takich działaniach rozwojowych jak coaching, terapia, szkolenia a także jako lider/menedżer w procesie zarządzania wymaga stałego rozwoju własnych kompetencji, wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim  poznawania siebie, swojego sposobu pracy z klientami, budowania relacji interpersonalnej i całej przestrzeni, której kreowanie może wspierać rozwój innych. 

W tym celu każdy praktykujący coach/trener/lider powinien mieć możliwość przyjrzenia się swojej pracy w bezpiecznym, pełnym wzajemnego zaufania kontakcie z superwizorem.

Czym jest superwizja?

Zgodnie z sugestią Marka K. Smitha superwizja ma swoje korzenie w występujących w każdym społeczeństwie naturalnych procesach uczenia się od mistrzów.

Za jedną z pierwszych publikacji na temat superwizji uważa
się wydaną w 1904 r. książkę Jeffrey’a Bracketta „Supervision and Education in Charity”.

Definicje superwizji:

Alison Hodge (2013) z Coaching Supervision Academy, proponuje rozumienie superwizji w coachingu „jako współtworzoną przez superwizora i coacha (superwizanta) relację uczenia się, która wspiera superwizanta w rozwoju, zarówno osobistym jak i zawodowym, szuka wsparcia jej/jego w stosowaniu „najlepszych praktyk” w relacji z klientem. Poprzez proces refleksji nad swoją pracą w superwizji, superwizant może dokonać oglądu, rozwoju praktyki, a także zregenerować siebie. Superwizja oferuje przestrzeń do osiągania emocjonalnego i profesjonalnego „dobrostanu” i wzrostu. Poprzez relację i dialog w tym przymierzu, coachowie mogą otrzymywać informację zwrotną rozszerzającą ich perspektywy, generującą nowe idee i utrzymującą standardy efektywnej praktyki.”

„Proces formalnej, profesjonalnej pomocy, która zapewnia ciągły rozwój coacha i skuteczność jego praktyki poprzez interaktywne rozważania, ocenę interpretującą i dzielenie się wiedzą”.

(Bachkirova, Stevens, Willis)

Rodzaje superwizji

(za H. Szmidt)

Normatywna, jakościowa, edukacyjna

Założenia:
Ocena formalna w trakcie szkolenia początkujących coachów- sprawdzenie zgodności z wymogami formalnymi kultury czy etyki danej organizacji. Model jako idealny punkt odniesienia.

Rozwojowa i edukacyjna

Założenia:
Cel: rozwój coacha i stworzenie warunków, w których coach w atmosferze zaufania może przyjrzeć się własnej pracy i prowadzić z superwizorem intensywną, rozłożoną w czasie refleksję na temat siebie i pracy.

Odnawiająca

Założenia:
Cel: poszukiwanie po wielu latach pracy „naładowania się” na nowo, inspiracji do pracy. Powrót do pierwotnych motywacji wyboru zawodu coacha.

Problemowa

Założenia:
Cel: rozwiązanie problemów w pracy z klientami, przeciążenie pracą z ludźmi, nakładanie się problemu coacha i klienta.

Zapraszam na superwizje indywidualne

(bezpośrednie lub przez Skype)

Model Superwizji w Coachingu opracowany i wdrażany na świecie przez Coaching Supervision Academy w UK (adaptacja w języku polskim dr Anna Syrek-Kosowska – publikacja w  książce: Coaching Transformacyjny jako droga do synergii) jest podstawą mojej pracy z Superwizorami, Coachami i Trenerami.

Model Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM)

Coaching Supervision Academy (accredited by EMCC, approved by ICF).

Pełne spektrum superwizji w coachingu (model FSM)
Model pełnego spektrum superwizji (FSM - tabela)
Prawa autorskie: CSA (UK), polska adaptacja: Anna Syrek-Kosowska

Szkolenia z Modelu FSM i Modelu 7 Perspektyw

Szkolenia z Modelu FSM i Modelu 7 Perspektyw w Superwizji Coachingu odbywają się regularnie w ramach Izby Coachingu – są elementem ścieżki rozwoju kompetencji coachingowych i superwizorskich w ramach tej organizacji.

Propagujemy ideę superwizji w coachingu jako ważnego i niezbędnego w rozwoju kompetencji zawodowych procesu, który wzbogaca samoświadomość, rozbudowuje zestaw modeli,metod i technik pracy z klientami jak również pozawala być profesjonalistą w swojej roli Coacha, Trenera, Lidera.

Izba Coachingu

Współtworzymy środowisko profesjonalnego coachingu w kraju i za granicą – jako zaproszeni Eksperci-Prelegenci.

Izba Coachingu - Zespół ds. superwizji
Izba Coachingu - Zespół ds. superwizji
Izba Coachingu - Anna Syrek-Kosowska
Izba Coachingu - Anna Syrek-Kosowska

Terminy szkoleń:

Sprawdź najbliższe terminy szkoleń w Izbie Coachingu.

Istnieje możliwość zamówienia szkolenia dla grupy doświadczonych coachów, trenerów bądź liderów (grupa maks. 14 osób).

Model pracy w oparciu superwizję coachów i trenerów został wprowadzony np. w WUP w Krakowie:

WPUP Kraków
WPUP w Krakowie - szkolenie z Modelu Superwizji w pracy Trenerów i Coachów. Prowadząca: A. Syrek-Kosowska.

Umów się na bezpłatne konsultacje:

dr Anna Syrek-Kosowska 📞 +48 501.053.253

Studia: Akademia Profesjonalnego Coachingu​

Akademia Profesjonalnego Coachingu

Studia prowadzone we współpracy z ASK Expert i Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu oraz z najstarszą i największą z europejskich szkół coachingu, Noble Manhattan Coaching.

Akademia Profesjonalnego Coachingu to jedna z najlepszych propozycji w Polsce studiów podyplomowych, przygotowująca w trakcie 200 godzin interaktywnych zajęć do wdrażania coachingu w organizacjach, prowadzenia sesji coachingowych.

Słuchacze nabywają wiedzę oraz doskonalą praktyczny warsztat, obejmujący różne szkoły i modele coachingowe, unikalny moduł psychologicznego coachingu.

Mają możliwość prowadzenia procesu coachingowego w trakcie studiów, odbywania superwizji z certyfikowanymi coachami międzynarodowych stowarzyszeń oraz możliwość uzyskania Akredytacji WSB & CSIPB.pl.

Absolwenci poznają zasady oraz nauczą się efektywnie stosować narzędzia coachingu, umożliwiające skuteczny rozwój zawodowy pracowników w ramach organizacji i efektywny wzrost ludzkiego kapitału” firmy.
Nabędą wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, inspirowania go, by brał odpowiedzialność za określanie potrzeb, celów, wybór strategii i realizację.

Wykładowcy:

Zajęcia odbywają się pod kierunkiem certyfikowanych Coachów różnych szkół i stowarzyszeń coachów. Kadrę prowadzących stanowią wyłącznie praktycy – Dyrektorzy Personalni firm i korporacji, trenerzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, psycholodzy coachowie i terapeuci.

Wśród prowadzących:
Anna Syrek-Kosowska i Adam Stolarzewicz.
Pan Adam Stolarzewicz i Pani dr Anna Syrek-Kosowska, wykładowcy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jako pierwsi Polacy, otrzymali Akredytacje Coachów Superwizorów (CSA wraz z EMCC Accredited and ICF Approved) w prestiżowej londyńskiej CSA (Coaching Supervision Academy)!

Uwaga! – przed przyjęciem na studia będzie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Opinie Absolwentów Studiów Podyplomowych APC:

„Studiując na Akademii Trenerów Grupowych na WSB miałam zaszczyt uczestniczyć w zajęciach dr Syrek-Kosowskiej i Adama Stolarzewicza. Pamiętam, że niemal od pierwszej chwili mówili Oni o coachingu… o jego sile… wtedy jeszcze nic nie wiedziałam…

Kiedy stanęłam przed wyborem kolejnych studiów podyplomowych, bez wahania wybrałam Akademię Profesjonalnego Coachingu…. I nie dlatego, ze uwiodła mnie magia tego słowa ale, olbrzymi warsztat ludzi od których mogłam się jej uczyć…

Coaching to nie tylko zawód ale sposób pojmowania świata, bycia z drugim człowiekiem, bycia z nim w relacji. To spokój i zgoda na fantastyczną przygodę i podróż w najdalsze obszary ludzkiego umysłu i duszy…

Z ludzmi, którzy decydują się na tę podróż i z takimi Przewodnikami mogę pozostać w tej podróży tak długo na ile starczy mi sił podróżować… „

Z podziękowaniami,

Dagmara Kuś, Absolwentka I edycji APC

„Jak się uczyć, to tylko od najlepszych – tak mawia się w sporcie i taką zasadę przyjęłam w swoim życiu. Dlatego wybrałam Akademię Profesjonalnego Coachingu. Prowadzone zajęcia są interesujące, inspirujące i przede wszystkim – gwarantują dużą liczbę ćwiczeń i informacji zwrotnych, tak potrzebnych początkującym coachom.
Kończąc studia wychodzi się z potrzebną wiedzą, nowymi umiejętnościami oraz mnóstwem narzędzi, które są przydatne w dalszej pracy. Co ważne – każdy coach zna moc posiadanej wiedzy i narzędzi, ponieważ wcześniej sprawdził je na sobie.

Zadziwia, jak wiele można zmienić w swoim życiu, w tak krótkim czasie, dzięki …. nauce !! Studia Akademia Profesjonalnego Coachingu prowadzone przez doświadczonych coachów Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu to pozytywne przeżycie, które odcisnęło trwałe piętno w moim życiu. Zajęcia pozwoliły mi dokonać zmian w życiu osobistym oraz wpłynęły na sukcesy na polu zawodowym. Już w trakcie studiów zaczęłam w naszej Firmie wdrażać kulturę coachingową a w ramach praktyk zrealizowaliśmy wraz z koleżanką dwa projekty coachingowe. Po uzyskaniu dyplomu postanowiłam wykorzystać nowe umiejętności prowadząc projekt coachingowy dla 5 sportowców z CKM Włókniarz Częstochowa. Robię to, co lubię, co zawsze chciałam robić ale nie wiedziałam jak. I wiem, że to dopiero początek…”

Magdalena Świerzewska, Absolwentka II edycji APC

„Czym dla mnie była Akademia Profesjonalnego Coachingu?

Długo oczekiwanym spełnieniem moich marzeń. Zamianą tych marzeń w konkretne cele i działania. Podróżą w głąb siebie. Odkrywaniem swoich mocnych stron, zamienianiem porażki w doświadczenie a przekonań w siłę do działania.

Możliwością spotkania ludzi mówiących tym samym językiem, mających podobne pasje i zainteresowania. Czerpaniem wiedzy i praktycznego jej zastosowania od doświadczonych Coachów, których dziś mogę nazwać moimi Mentorami i przewodnikami. Poznaniem narzędzi oraz metod z różnych szkół i nurtów, czyli swoistego „szwedzkiego stołu”. Dzięki temu każdy absolwent może kształtować swój własny warsztat, a paleta narzędzi, staje się inspiracją w pracy z klientem.

Wartością dodaną Akademii Profesjonalnego Coachingu jest Klub Coacha, czyli platforma wymiany doświadczeń i wiedzy oraz doskonalenia warsztatu. Miejsce spotkań ludzi zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju klienta i samego siebie. Przestrzeń i czas dla interwizji i superwizji.”

Marzena Krzewińska, Absolwentka II edycji APC

O coachingu w biznesie, Anna Syrek-Kosowska